Skip to main content

Algemene voorwaarden S&F Rijopleidingen

De naam van de rijschool is S&F Rijopleidingen.

De leerling/cursist volgt de theorie- en/of praktijkopleiding bij de rijschool S&F.

Elke leerling/cursist die rijles of theorieles neemt bij de rijschool S&F is op de hoogte van deze algemene voorwaarden.

Al deze voorwaarden zijn bindend voor de rijschool en voor de leerling/cursist.

Artikel 1: Cursist.

1.1 U dient de leeftijd van 16,5 jaar of ouder bereikt te hebben om met rijlessen te beginnen.

1.2 U dient een geldig legitimatie bewijs tijdens de rijlessen bij u te hebben.

1.3 Als u regelmatig tijdens de les door uw instructeur op een verkeersovertreding gewezen wordt, zonder daar gevolg aan te geven, kan de instructeur besluiten de rijlessen te stoppen.

1.4 Het roken van sigaretten of sigaren is niet toegestaan in de lesauto.

1.5 Het mobiel bellen op de achterbank is alleen toegestaan in overleg met de rij-instructeur.

Artikel 2: Rijles afspraak.

2.1 Een afgesproken rijles is bindend.

2.2 Een afgesproken rijles afspraak moet bevestigd worden door een Whatsapp bericht of sms en dient bij verhindering 24 uur van tevoren worden afgezegd.

2.3 Bij te laat of niet verschijnen op de afgesproken dag, tijd en plaats wordt de helft van de rijlestijd in rekening gebracht of afgetrokken van het rijlespakket.

2.4 Het afzeggen van een rijles afspraak wordt geacepteerd via een Whatsapp of sms bericht en dat geldt voor 24 uur voor de afspraak en na 24 uur moet dat telefonisch gebeuren of de voice mail inspreken  met reden van afzegging.

2.5 Een rijles die door de rijschool wordt vergeten, wordt vergoed met de helft van de rijlestijd.

2.6 De rijschool kan binnen 24 uur een rijles afzeggen, door plotselinge ziekte of onwel worden, privé of familie omstandigheden, slechte weersomstandigheden, verkeersongeluk of door een technische storing aan de auto.

Artikel 2:  Lesauto.

3.1 De lesauto is volledig verzekerd met een inzittendeverzekering.

3.2 Autogordels zijn voor en achterin verplicht. Indien u de autogordels achterin niet gebruikt, bent u zelf aansprakelijk voor een bekeuring of word letsel door ongeval of ingreep niet vergoed.

3.3 Voor verkeersovertredingen is de rijschool aansprakelijk. De rijschool is niet aansprakelijk als u tijdens het besturen van de lesauto mobiel belt of het vasthouden van een mobiele telefoon.

3.4 De rijschool is niet aansprakelijk als u rijdt onder invloed van medicijnen, drugs, alcohol of andere middelen die nadelig zijn voor het berijden van de lesauto.

Artikel 3: Betaling.

5.1 Losse rijlessen worden na elke rijles afgerekend.

5.2 Bij uitstel van betaling wordt het bedrag aan het begin van de volgende les betaald.

5.3 Het praktijkexamen buiten het rijlespakket wordt alleen aangevraagd als het praktijkexamen is betaald.

5.4 Indien u een rijlespakket neemt met een aantal afgesproken rijlessen, kan het voorkomen dat u meer rijlessen nodig hebt. Hoeveel rijlessen u inmiddels hebt genomen, dient u zelf regelmatig te controleren. De extra genomen rijlessen worden in rekening gebracht. Wij hanteren een speciaal tarief voor vervolglessen, u zult daarvoor een rekening ontvangen. Deze extra rijlessen worden betaald voor het praktijkexamen. Indien deze betaling niet is voldaan voor het praktijkexamen, wordt het praktijkexamen geannuleerd.

5.5 Prijs wijzigingen voorbehouden geldt niet voor een afgesproken rijlespakket. De losse rijlessen en vervolgrijlessen kunnen tussentijds wel verhoogd worden en dit geldt per jaar met maximaal 5,00 per uur. Een praktijkexamen kan per jaar met maximaal 25,00 euro verhoogd worden.

5.6 Betaalde losse rijlessen kunnen niet worden omgezet in een rijlespakket, wel is mogelijk om na de genomen losse rijlessen een rijlespakket te kiezen.

5.7 Wanneer u een betaling ondanks 2 x een waarschuwing niet nakomt, schakelen wij een incassobureau in. Deze zal op rechtelijke wijze het verschuldigde bedrag in rekening brengen inclusief de gemaakte kosten.

Artikel 4: Praktijkexamen.

6.1 De rijschool neemt persoonlijk contact met u op voor het maken van een praktijkexamen. De rijschool maakt samen met u een afspraak, deze afspraak kan niet worden geannuleerd. Een afgesproken praktijkexamen is bindend. Ruiling is eventueel mogelijk met een andere leerling, als dit niet mogelijk is, brengt de rijschool het praktijkexamen in rekening. De kosten daarvan zijn € 245,=.

6.2 Een praktijkexamen annuleren is alleen mogelijk bij verhindering door ernstige ziekte of overlijden naaste familielid. Hierbij is dan een verklaring van uw huisarts vereist.

6.3 Door  weersomstandigheden kan het CBR een praktijkexamen uitstellen. Het nemen van extra rijlessen tot aan het uitgestelde examen wordt niet vergoed door het CBR of de rijschool.

6.4 Door een technische storing of door een aanrijding kan een praktijkexamen afgelast worden.

De rijschool vergoedt u in dit geval een nieuw praktijkexamen met daarbij 3 rijlessen van 60 minuten.

6.5 De rijschool is niet aansprakelijk voor het niet correct of niet volledig invullen van een eigenverklaring (gezondheidsverklaring).

6.6 De eigenverklaring (gezondheidsverklaring) moet zelf door de leerling/cursist aan het CBR worden betaald bij aanvraag van een praktijkexamen.

Artikel 5: Theorie-examen.

7.1 Een theorie-examen klassikaal of individueel wordt alleen aangevraagd als het examengeld is betaald.

7.2 Theorie-examen individueel die door de rijschool wordt gereserveerd, kan niet worden geannuleerd.

Artikel 6: Algemeen.

8.1 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8.2 Op de rechtsverhouding tussen cursist en S&F Rijopleidingen is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.